ΟΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ


Πολιτική ακύρωσης

Εάν θέλετε να ακυρώσετε μια παραγγελία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 24 ωρών από την υποβολή της παραγγελίας ( με την προϋπόθεση ότι η παραγγελία δεν έχει αποσταλεί και/ή σταλεί για παράδοση), μέσω ενός από τα παρακάτω κανάλια:

Τηλέφωνο: +35722 000 750

E-mail: askonacyprus@askona.com.cy

Επισκεφθείτε: www.askona.com.cy

Εάν το προϊόν σχετίζεται με εξατομικευμένη (προσαρμοσμένη) παραγγελία, η ακύρωση μπορεί να απορριφθεί .


Πολιτική ανταλλαγής και επιστροφών

Μπορείτε να επιστρέψετε νέα, κλειστά (για λόγους προστασίας της υγείας /υγιεινής και όπου ισχύουν) και άθικτα προϊόντα, υπό την επιφύλαξη εξέτασης και επιθεώρησης από το Τεχνικό μας Τμήμα, εντός 14 ημερών από την παράδοση του προϊόντος σε εσάς ή στον αντιπρόσωπό σας για ανταλλαγή ή επιστροφή χρημάτων.

Όσον αφορά τα στρώματα, η πολιτική μας [σε περίπτωση αλλαγής] επεκτείνεται σε 30 ημέρες από την παράδοση του προϊόντος σε εσάς ή τον αντιπρόσωπό σας. Σημειώστε ότι η περίοδος επιστροφής λήγει μετά από 14 ημέρες από την παράδοση ισχύει μόνο εάν το στρώμα χρησιμοποιείται με προστατευτικό κάλυμμα που αγοράσατε από την Askona, το οποίο διασφαλίζει την πλήρη ασφάλεια του στρώματος από βρωμιά και διαρροές.


Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι επιστροφής, θα λάβετε πλήρη επιστροφή της τιμής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, εάν υπάρχουν, για προϊόντα που αγοράσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος Askona www.askona.com.cy (υπό την προϋπόθεση ότι η Askona θα επιστρέψει το ποσό που ισχύει μόνο για την τυπική παράδοση, ακόμη και αν πληρώσατε την αρχική ειδική συναλλαγή (π.χ. ταχύτερες ή/και εξασφαλισμένες) χρεώσεις παράδοσης), εξαιρουμένων των τελών υπηρεσιών, εάν παρασχέθηκαν και όπου ισχύουν.

Θα επιδιώξουμε η οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων να γίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα λήψης του αιτήματός σας για επιστροφή του προϊόντος και μόλις λάβουμε το προϊόν πίσω σε εμάς.

Σημειώνεται ότι ο τρόπος επιστροφής των χρημάτων που αντιστοιχούν στην τιμή αγοράς θα είναι ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ή να ανταλλάξετε ένα προϊόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου: +35722 000 750 ή email: askonacyprus@askona.com.cy .

Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε και να υποβάλετε τη φόρμα επιστροφών στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.askona.com.cy. Για να τηρηθεί η προθεσμία επιστροφής (απόσυρσης), αρκεί να στείλετε το αίτημά σας πριν λήξει η περίοδος επιστροφής.


Μπορείτε να επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Askona όπου αγοράσατε το προϊόν για να επιστρέψετε ή να ανταλλάξετε ένα προϊόν ή εμείς [θα κανονίσουμε να παραλάβουμε τα προϊόντα από εσάς] ή [μπορείτε να στείλετε πίσω τα προϊόντα ή να τα παραδώσετε στη συνδεδεμένη εταιρεία παράδοσης το αργότερο 14 ημέρες από την ημέρα που θα μας κοινοποιήσετε το αίτημα επιστροφής σας] οπότε θα χρεωθείτε για τα έξοδα απευθείας παράδοσης.


Η επιστροφή προϊόντων καλής ποιότητας είναι δυνατή εάν διατηρηθεί η εμφάνισή του (συσκευασία), οι ιδιότητες των καταναλωτών, καθώς και ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει το γεγονός και τους όρους αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος. Ο αγοραστής δεν δικαιούται να αρνηθεί προϊόντα καλής ποιότητας, με εξατομικευμένες ιδιότητες, εάν τα συγκεκριμένα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από τον Αγοραστή που τα αποκτά (συμπεριλαμβανομένων μη τυποποιημένων (κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή) μεγεθών, υφάσματος κ.λπ.). Κατά την αγορά ενός κρεβατιού, το κρεβάτι φτιάχνεται σύμφωνα με την ατομική παραγγελία του Αγοραστή (ύφασμα, αξεσουάρ (αν υπάρχουν). Πρόκειται για εξατομικευμένα προϊόντα. Λάβετε υπόψη ότι απαιτείται απόδειξη αγοράς για όλες τις επιστροφές. Αναλαμβάνουμε την πληρωμή της παράδοσης κόστος επιστροφής προϊόντων εάν η επιστροφή είναι αποτέλεσμα ελαττωματικού προϊόντος σύμφωνα με την πολιτική εγγύησης. Όλες οι επιστροφές προϊόντων υπόκεινται σε έλεγχο από το Τεχνικό μας Τμήμα. Εάν το προϊόν έχει ελαττώματα ή ζημιές που προκαλούνται από τον Πελάτη, εάν δεν συμμορφώνεται με την πολιτική ανταλλαγής και επιστροφών μας, η επιστροφή χρημάτων ή η ανταλλαγή θα απορριφθεί .


Σημειώστε ότι η Askona δεν δέχεται επιστροφές για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:

● προϊόντα για τα οποία η τιμή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς που δεν μπορούν να ελεγχθούν από εμάς και οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν εντός της περιόδου επιστροφής (απόσυρσης).

● προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή γίνονται ως εξατομικευμένη (προσαρμοσμένη) παραγγελία.

● προϊόντα που ενδέχεται να αλλοιωθούν ή να λήξουν γρήγορα.

● σφραγισμένα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.

● προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, ανάλογα με τη φύση τους, αναμειγνύονται άρρηκτα με άλλα είδη.


Πολιτική παράδοσης

Η παραγγελία σας μπορεί να παραδοθεί εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας από την εταιρεία παράδοσης.


Η παραγγελία σας θα παραδοθεί εντός 5-7 εργάσιμων ημερών εάν το προϊόν είναι σε απόθεμα. Εάν το προϊόν είναι εκτός αποθέματος και θα πρέπει να γίνει παραγγελία στο εργοστάσιο της Askona (ή στην περίπτωση εξατομικευμένων ειδών) η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 90 εργάσιμων ημερών, εφόσον συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Οποιεσδήποτε πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η ανύψωση βαρέων επίπλων με χρήση πρόσθετου εξοπλισμού, καθώς και άλλες υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω χρέωση παράδοσης, θα σας παρέχονται έναντι πρόσθετης χρέωσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους όρους προώθησης, διαφήμισης ή συμφωνίας με την Askona. Κατά την παραλαβή του προϊόντος, θα πρέπει να επιθεωρήσετε την εμφάνιση του προϊόντος, τον αριθμό των εξαρτημάτων που αποτελούν το προϊόν και την απουσία μηχανικής βλάβης.


Εάν βρείτε κάποιο από τα ελαττώματα ή ζημιές στο προϊόν, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό μέσω: Τηλέφωνο: +35722 000 750

Email: askonacyprus@askona.com.cy

Επισκεφθείτε: www.askona.com.cy


Μετά την αποδοχή του προϊόντος, η ευθύνη της Askona περιορίζεται στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί καταναλωτών. Η παράδοση πραγματοποιείται είτε από το τμήμα παράδοσης μας είτε από συνδεδεμένη εταιρεία παράδοσης. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα παράδοσης σας γνωστοποιείται εκ των προτέρων, όταν τα εμπορεύματα είναι έτοιμα για παράδοση. Διαφορετικά, μπορείτε να παραλάβετε τα προϊόντα από την αποθήκη της Askona ή σε ένα από τα καταστήματά της στην Κύπρο ή στο κατάστημα Askona όπου έχει γίνει η παραγγελία. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Askona δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή/και ζημιά προκληθεί στα προϊόντα από τον Πελάτη κατά τη μεταφορά τους μετά την παραλαβή από την αποθήκη ή το κατάστημα της Askona. Ο τρόπος παράδοσης συμφωνείται εκ των προτέρων με τον Πελάτη πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική παράδοσης , επικοινωνήστε μαζί μας μέσω:

Τηλέφωνο: +35722 000 750 / +35725 000 340;

ή e-mail: askonacyprus@askona.com.cy


Πολιτική πληρωμής

Εάν το προϊόν δεν παραληφθεί τη στιγμή της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, ο Πελάτης πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον το 40% της συνολικής αξίας της παραγγελίας την ώρα που γίνεται. Το υπόλοιπο 60% της συνολικής αξίας της παραγγελίας πρέπει να καταβληθεί από τον Πελάτη [τουλάχιστον [3] εργάσιμες ημέρες πριν] ή [πριν ή κατά την] παραλαβή του προϊόντος.


Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν με οποιονδήποτε βολικό τρόπο, μέσω των παρακάτω διαθέσιμων επιλογών πληρωμής:

● Στα καταστήματα Askona όπου οι διαθέσιμες επιλογές πληρωμής είναι με μετρητά, κάρτα ή επιταγή .

● Μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω της ιστοσελίδας www.askona.com.cy ακολουθώντας τις οδηγίες πληρωμής που αναφέρονται σε αυτήν.

● Μέσω μεταφοράς χρημάτων στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: EUROBANK Cyprus Αριθμός IBAN: CY40018000010000200100295535 SWIFT Code ERBKCY2N

Σε περίπτωση μεταφοράς χρημάτων μεταξύ λογαριασμών, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ως αναφορά τα στοιχεία του αριθμού παραγγελίας


Η στιγμή της πληρωμής θα είναι η ημερομηνία παραλαβής των χρημάτων στον λογαριασμό της Dealrose Limited μέσω οποιασδήποτε από τις παραπάνω επιλογές. Η παράδοση των προϊόντων εξαρτάται από την πλήρη πληρωμή της τιμής του προϊόντος από την Dealrose Limited.

* Εκτός από την παραπάνω Πολιτική μας, παρέχονται στους καταναλωτές όλα τα θεσμοθετημένα δικαιώματα των καταναλωτών βάσει των υφιστάμενων νόμων και κανονισμών.

**Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε την Πολιτική μας.

Θα κοινοποιήσουμε οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές στους επίσημους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, τον ιστότοπο, τα καταστήματα και/ή τα επίσημα έγγραφα της Askona.


Όροι Εγγύησης

Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Askona μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της www.askona.com.cy ή μέσω των καταστημάτων της Askona στην Κύπρο, καλύπτονται από τουλάχιστον δύο χρόνια εγγύηση σύμφωνα με τα παρακάτω.

Τα προϊόντα Askona καλύπτονται από νόμιμη εγγύηση 2 (δύο) ετών από την ημερομηνία παράδοσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και παρέχονται στον καταναλωτή όλα τα νόμιμα δικαιώματα καταναλωτή σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκτός από τα δικαιώματα του καταναλωτή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η Askona προσφέρει αξιοποίηση μακράς διάρκειας από πλευράς του κατασκευαστή των συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων που αναφέρονται παρακάτω.

Η περίοδος εγγύησης για αξεσουάρ (καλύμματα στρώματος, μαξιλάρια, καλύμματα, κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα κ.λπ.) και αξεσουάρ δεν καλύπτονται.

Η περίοδος εγγύησης δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά ως αποτέλεσμα :

- παραβίασης από τον Αγοραστή των κανόνων λειτουργίας ή/και των συστάσεων για τη φροντίδα των αγαθών,

- χρήσης προϊόντων για άλλους σκοπούς,

- ενέργειες που στοχεύουν σε ζημιές ή τη καταστροφή των εμπορευμάτων, ενέργειες ανωτέρας βίας,

Και επίσης για προϊόντα που έχουν μηχανικές βλάβες, ίχνη αυτοεπισκευής ή αλλαγές σχεδιασμού


Η εγγύηση ισχύει για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η εγγύηση ισχύει υπό τον όρο ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για τον προορισμό τους και σύμφωνα με τις οδηγίες/εγχειρίδια που παρέχονται για κάθε προϊόν και σύμφωνα με τις οδηγίες σέρβις και συντήρησης (οι οδηγίες λειτουργίας αναφέρονται στη συσκευασία του προϊόντος ή/και εσωκλείονται στη συσκευασία). Το προϊόν πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς ορατές ενδείξεις λεκέδων και βρωμιάς. Το προϊόν δεν πρέπει να έχει σημάδια αυτοεπισκευής ή αυτο-αντικατάστασης ή αλλαγές στο σχεδιασμό του. Η εγγύηση καλύπτει τη φυσική φθορά των υλικών που προκαλείται από την κανονική χρήση του προϊόντος, ζημιές όπως γρατσουνιές, κοψίματα, χαλαρές βελονιές, λεκέδες και βρωμιά στην επιφάνεια του προϊόντος, ζημιές στα διακοσμητικά στοιχεία ή στο φερμουάρ του προϊόντος ή άλλα ατυχήματα. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά. Επιπλέον, για λόγους εγγύησης απαιτείται να φυλάσσονται αποδεικτικά στοιχεία για την αναγνώριση του προϊόντος, όπως απόδειξη αγοράς (π.χ. τιμολόγιο ή απόδειξη), ετικέτες προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των εγχειριδίων χρήσης) και πιστοποιητικό εγγύησης.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι ετικέτες των προϊόντων έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με τον αριθμό και τον γραμμωτό κώδικα κάθε προϊόντος, κάτι που επιτρέπει στην Askona να αναγνωρίσει το προϊόν, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, το όνομα, το μέγεθος κ.λπ. για τους σκοπούς της εγγύησης. Ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί την ετικέτα (ετικέτα) για όλη την περίοδο εγγύησης.


Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι με ένα προϊόν της Askona ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την πολιτική εγγύησης, μπορείτε να μας στείλετε στη διεύθυνση:

Οι αξιώσεις εγγύησης μπορούν να υποβληθούν συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα αξίωσης εγγύησης στον τόπο αγοράς (το σχετικό κατάστημα Askona στην Κύπρο) ή μέσω email στο askonacyprus@askona.com.cy .


Οι απαιτήσεις βάσει εγγύησης πρέπει να συνοδεύονται από απόδειξη αγοράς μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που παρέχονται κατά την αγορά του προϊόντος (δηλαδή το επίσημο τιμολόγιο, κωδικό προϊόντος και κάρτα εγγύησης (εάν υπάρχει)), καθώς και αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. φωτογραφία, βίντεο κ.λπ. αναγκαίο) του ελαττώματος. Η Askona δεν επεξεργάζεται απαιτήσεις βάσει εγγύησης εάν τα παραπάνω δεν επισυναφθούν. Η Askona θα εξετάσει εάν το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν η Askona βρει ελάττωμα στο προϊόν, θα διασφαλίσει τη διόρθωση του ελαττώματος. Όπου είναι δυνατόν, θα γίνεται δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος με πανομοιότυπο προϊόν (της ίδιας μάρκας και μοντέλου). Σε περίπτωση απουσίας πανομοιότυπων προϊόντων από την Askona (η γραμμή παραγωγής για αυτό το προϊόν έχει τέλος ή έλλειψη διαθέσιμων αγαθών στην αποθήκη Askona ), η Askona μπορεί, δωρεάν, να επιδιώξει να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο παρόμοιο (ενδεχομένως άλλης επωνυμίας και μοντέλου), εάν είναι δυνατόν. Εάν κατά την άποψη της Askona, η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος είναι αδύνατη ή επιβάλλει δυσανάλογο κόστος, θα προσφερθούν άλλα μέσα αποκατάστασης για την εξάλειψη του ελαττώματος. Η Askona αναγνωρίζει όλα τα δικαιώματα των καταναλωτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως προς αυτό.


Σε όλες τις περιπτώσεις που το προϊόν δεν καλύπτεται από εγγύηση, τα έξοδα επισκευής και παράδοσης από και προς το κατάστημα Askona στην Κύπρο επιβαρύνουν τον Πελάτη.


Το στρώμα μπορεί να αλλαχθεί μόνο μια φορά σύμφωνα με την εγγύηση (μόνο εάν αγοραστεί και χρησιμοποιηθεί μαζί με το προστατευτικό κάλυμμα που ανήκει στην εταιρεία μας).


Αξιοποίηση μακράς διάρκειας

Η Askona ορίζει παρακάτω τους ισχύοντες όρους αξιοποίησης μακράς διάρκειας για τα ακόλουθα προϊόντα.


Καναπέδες και πολυθρόνες

Η αξιοποίηση μακράς διάρκειας σε όλους τους καναπέδες και πολυθρόνες είναι 10 (δέκα) χρόνια από την παράδοσή τους στον Πελάτη ή στον εκπρόσωπο του Πελάτη. Αυτή η περίοδος αξιοποίησης καλύπτει ελαττώματα στα υλικά, τα εξαρτήματα ή/και κατασκευαστικά ελαττώματα των καναπέδων και των πολυθρόνων.


Τα ακόλουθα δεν θεωρούνται ως κατασκευαστικά ελαττώματα:

- Αλλαγές στα εξαρτήματα του καναπέ ή/και της πολυθρόνας ή στην τεχνολογία τους, που πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή στο πλαίσιο βελτιώσεων προϊόντων, οι οποίες δεν επηρεάζουν τις ιδιότητες των προϊόντων.

- Η φυσική μυρωδιά των υλικών κατασκευής, που είναι χαρακτηριστικό ενός νέου προϊόντος,

- Ασήμαντες διαφορές μεγέθους από το δείγμα που παρουσιάστηκε στο εμπορικό κέντρο, στο πλαίσιο αποδεκτών βιομηχανικών/τεχνικών προτύπων.

- Ασήμαντες διαφορές στις αποχρώσεις, την υφή ή τους τόνους των υλικών ταπετσαρίας του σετ προϊόντων ή του ίδιου του προϊόντος από τα δείγματα που παρουσιάστηκαν προηγουμένως.


Η εγγύηση παρέχεται υπό την προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσης με όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

.Η εγγύηση καλύπτει το προϊόν διατηρώντας αυτές τις υποχρεώσεις εγγύησης, τηρώντας τις αρχικές ετικέτες, καθώς και έγγραφα που επιβεβαιώνουν το γεγονός της αγοράς.

i. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη χρήση και τη φροντίδα του προϊόντος, που καθορίζονται στις συστάσεις για την παραλαβή των εμπορευμάτων.

ii. Το προϊόν πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς εμφανείς λεκέδες και βρωμιές.


Χωρίς να επηρεάζονται οι οδηγίες στα εγχειρίδια καθενός από τους καναπέδες και τις πολυθρόνες, η ευρεία εγγύηση της Askona ισχύει για καναπέδες [και πολυθρόνες] που:

.δεν έχουν μηχανικές βλάβες, σημάδια αυτοεπισκευής ή αυτοαντικατάστασης των εξαρτημάτων/εξαρτημάτων τους ή αλλαγές στο σχεδιασμό τους.

i. δεν εκτέθηκαν ως δείγμα.

ii. χρησιμοποιείται όπως προορίζεται (π.χ. καναπέδες για κάθισμα και ξάπλωμα).

iii. ο καναπές [ή/και πολυθρόνα] χρησιμοποιήθηκε με τα ειδικά σχεδιασμένα για αυτόν μαξιλάρια, τα οποία παρασχέθηκαν με τον καναπέ [ή/και πολυθρόνα] και δεν χρησιμοποιήθηκε χωρίς μαξιλάρι.


Η παραπάνω εκτεταμένη εγγύηση δεν καλύπτει:

. Τη φυσική φθορά των υλικών που προκαλείται από την κανονική χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της φθοράς ή της απόρριψης του άνω στρώματος του οικολογικού δέρματος, γρατσουνιές στην ταπετσαρία ή/και στα καλύμματα.

i. Τη βλάβη στο ύφασμα του προϊόντος: γρατσουνιές, κοψίματα, γάντζοι, λεκέδες και βρωμιά, ίχνη καθαρισμού.

ii. Τη φυσική συρρίκνωση των μαλακών στρωμάτων του προϊόντος, που προκύπτει ως αποτέλεσμα της τακτικής χρήσης.

iii. Τα διακοσμητικά είδη του προϊόντος, αξεσουάρ και στοιχεία κάλυψης.

iv. Οι καναπέδες που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την άδειά τους.


Μετασχηματιζόμενη και ρυθμιζόμενη βάση Ergomotion

Η μακράς διάρκειας αξιοποίηση των μετασχηματιζόμενων και ρυθμιζόμενων βάσεων «Ergomotion» είναι 10 (δέκα) χρόνια από την παράδοσή τους στον Πελάτη ή στον εκπρόσωπο του Πελάτη.

Η περίοδος αξιοποίησης ισχύει σε περιπτώσεις ελαττωμάτων στα υλικά ή κατασκευαστικά ελαττώματα της μετασχηματιζόμενης και ρυθμιζόμενης βάσης «Ergomotion».

Η περίοδος αξιοποίησης για τα εκθεσιακά δείγματα των μετασχηματιζόμενων και ρυθμιζόμενων βάσεων «Ergomotion» περιορίζεται σε 24 μήνες από την παράδοση.


Η αξιοποίηση παρέχεται με την προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσης με όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

.Η αξιοποίηση καλύπτει το προϊόν με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται η ετικέτα (αριθμός σειράς στο πλαίσιο βάσης), οι οδηγίες χρήσης και η κάρτα εγγύησης (επισυνάπτεται στο κουτί με τη βάση), καθώς και τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την αγορά.

i . Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη χρήση και τη φροντίδα των αγαθών που καθορίζονται στις οδηγίες χρήσης (εσωκλείονται σε κουτί με τη βάση).

ii. Η συντήρηση βάσει εγγύησης ισχύει για προϊόντα που δεν έχουν μηχανικές βλάβες και σημάδια αυτοεπισκευής.

iii. Χρήση προϊόντων για τον προορισμό τους (για ξάπλωμα).


Χωρίς να επηρεάζονται οι οδηγίες στα εγχειρίδια της μετασχηματιζόμενης και ρυθμιζόμενης βάσης «Ergomotion», η εγγύηση της Askona δεν ισχύει:

.για μετασχηματιζόμενες και ρυθμιζόμενες βάσεις «Ergomotion» που έχουν φθορές που προκύπτουν από τη χρήση της μετασχηματιζόμενης βάσης για άλλους σκοπούς εκτός από τους προβλεπόμενους ή ως αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης.

i . για μετασχηματιζόμενες και ρυθμιζόμενες βάσεις «Ergomotion» που έχουν ζημιές που προκύπτουν από την επισκευή ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων της μετασχηματιζόμενης βάσης από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα να το κάνουν·

ii. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση αλλαγών στη μετασχηματιζόμενη και ρυθμιζόμενη βάση «Ergomotion».

iii. με την πάροδο των συμβουλευτικών συμβουλίων εξουσιοδοτημένων κέντρων συντήρησης·

iv. σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις συστάσεις σχετικά με τους περιορισμούς βάρους που καθορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης·

v . όταν προκαλείται ζημιά ως αποτέλεσμα παράνομων ενεργειών που στοχεύουν στην καταστροφή ή ζημιά της μετασχηματιζόμενης και ρυθμιζόμενης βάσης «Ergomotion» ή/και φυσικών καταστροφών.


Η μετασχηματιζόμενη και ρυθμιζόμενη βάση «Ergomotion» πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με στρώματα ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με μετασχηματιζόμενες βάσεις.


Η διάρκεια ζωής της μετασχηματιζόμενης και ρυθμιζόμενης βάσης «Ergomotion», είναι 10 χρόνια. Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Στο τέλος της ζωής του μπορεί να απορριφθεί ως οικιακό απόβλητο.


Κρεβάτια και κεφαλάρια

Η περίοδος αξιοποίησης για όλα τα κρεβάτια και τα κεφαλάρια είναι 10 (δέκα) χρόνια από την παράδοσή τους στον Πελάτη ή στον εκπρόσωπο του Πελάτη, εκτός από τα μοντέλα: Marta, Monica, [Pronto Plus,] Cassandra, Christiano , Domenico, Maya, [ Erica / Eric], [Anita] τα οποία καλύπτονται από 24 μήνες εγγύησης από την παράδοσή τους στον Πελάτη ή στον εκπρόσωπο του Πελάτη.


Η μακράς διάρκειας αξιοποίηση ισχύει σε περιπτώσεις ελαττωμάτων στα υλικά ή/και κατασκευαστικά ελαττώματα των κρεβατιών και των κεφαλάριων.


Η μακράς διάρκειας αξιοποίηση που παρέχεται υπόκειται στην πλήρη συμμόρφωση με όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

.Η μακράς διάρκειας αξιοποίηση καλύπτει τα κατασκευαστικά ελαττώματα που σχετίζονται με το κεφαλάρι, την πλάτη, τα πλαϊνά (πλευρικά τοιχώματα) και τα πόδια των κρεβατιών.

i . Η μακράς διάρκειας αξιοποίηση καλύπτει προϊόντα μόνο εάν φυλάσσονται οι αυθεντικές ετικέτες (2 τεμ.: στο κάτω μέρος της πλάτης και στην κεντρική πλευρά) και το διαβατήριο προϊόντος (στη συσκευασία με έγγραφα και οδηγίες συναρμολόγησης, συνήθως τοποθετημένα στο πακέτο με τις λεπτομέρειες της πλάτης/κεφαλαριού του κρεβατιού).

ii. Το προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του μορφή χωρίς εμφανείς λεκέδες και βρωμιές.

iii. Η μακράς διάρκειας αξιοποίηση καλύπτει το κρεβάτι/το κεφαλάρι υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν μηχανικές βλάβες ή/και σημάδια αυτοεπισκευής.

iv. Το προϊόν δεν έχει εκτεθεί ως δείγμα.

v. Η χρήση του προϊόντος γίνεται σε τοίχο ή άλλο κάθετο στήριγμα, σύμφωνα με τις οδηγίες κ στο εγχειρίδιο.

vi. Η χρήση του προϊόντος γίνεται για τον προορισμό του (δηλαδή κρεβάτι για ξάπλωμα).


Χωρίς να επηρεάζονται οι οδηγίες στα εγχειρίδια των προϊόντων, η μακράς διάρκειας αξιοποίησης δεν ισχύει για:

. Φυσική φθορά των υλικών που προκαλείται από την κανονική χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της φθοράς ή της αποβολής του άνω στρώματος του οικολογικού δέρματος, γρατσουνιές μέσω της ταπετσαρίας ή/και των καλυμμάτων κρεβατιού.

i. Ζημιά στο ύφασμα του προϊόντος: γρατσουνιές, κοψίματα, γάντζοι, λεκέδες και βρωμιά, ίχνη καθαρισμού.

ii. Η φυσική συρρίκνωση των μαλακών στρωμάτων του προϊόντος που προκύπτει ως αποτέλεσμα της κανονικής χρήσης.

iii. ορισμένα στοιχεία που ενσωματώνονται στα προϊόντα (όπως στρας, πέρλες κ.λπ.)·

iv. Τα κρεβάτια χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια για εμπορική χρήση.

v . τις βάσεις, τα κουφώματα με πηχάκια, τα πλαίσια με μηχανισμό ανύψωσης και τον ίδιο τον μηχανισμό ανύψωσης πλαισίου.

vi. Η παρουσία φυσικής μυρωδιάς των υλικών κατασκευής, που είναι χαρακτηριστικό ενός νέου προϊόντος, η οποία εξαφανίζεται μετά τις δύο πρώτες εβδομάδες χρήσης.


Η διάρκεια ζωής των κρεβατιών και των κεφαλάριων είναι 10 χρόνια.


Στρώματα

Ο χρόνος εγγύησης για όλα τα στρώματα όταν αγοράζονται με προστατευτικό κάλυμμα στα καταστήματα Askona είναι 2 (δύο) χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης στον Πελάτη ή στον εκπρόσωπο του Πελάτη. Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα.

Η Askona προσφέρει μακράς διάρκειας αξιοποίηση σε είδη των ακόλουθων σειρών/συλλογών στρωμάτων (εάν τα προϊόντα αγοράζονται και χρησιμοποιούνται με κάλυμμα από τα καταστήματα Askona):

- Συλλογή στρωμάτων Askona Promo - Basic, Basic High - 3 (τρία) χρόνια;

- Συλλογή The Kids - 3 (τρία) χρόνια.

- Συλλογή στρωμάτων Ασκόνα NanoPocket (Evolution) - 10 (δέκα) χρόνια;

- Συλλογή στρωμάτων The Askona Classic, Original pro - 10 (δέκα) χρόνια;

- Συλλογή The Tech– 10 (δέκα) χρόνια.

- Συλλογή στρωμάτων Sleep8 (Astoria, Bennett, Dorsey, Stewart, Parker, Sanders, Glen Haven, Orland Park, Tech) - 10 (δέκα) χρόνια.

- Συλλογές The Askona Original collection, Double Support collection, "Russian mattresses", FAMILY, Fitness, Terapia – 10 (δέκα) χρόνια;

- Συλλογή στρωμάτων Mediflex - 10 (δέκα) χρόνια.

- Συλλογή στρωμάτων Sleep Professor - 10 (δέκα) ετών.

- Συλλογή στρωμάτων της σειράς Grether&Wells, της σειράς I-sense και ECO - 30 (τριάντα) χρόνια


Η περίοδος εγγύησης και η μακράς διάρκειας αξιοποίηση ξεκινά από την παράδοση των στρωμάτων στον Πελάτη ή στον εκπρόσωπο του Πελάτη.


Η περίοδος εγγύησης και αξιοποίησης δεν καλύπτει:

.Τυχόν ελαττώματα που προκαλούνται από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης σε σχέση με τη χρήση του προϊόντος από τον Πελάτη.

i. Τυχόν ελαττώματα που προκλήθηκαν κατά τη συναρμολόγηση (εγκατάσταση) ή/και παράδοση του προϊόντος, που πραγματοποιήθηκε από τον Πελάτη ανεξάρτητα ή/και από τρίτους (χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων της Askona).

ii. Τυχόν ελαττώματα που προκαλούνται από τους ακόλουθους παράγοντες: (α) τυχαία ζημιά (δηλαδή ζημιά που προκλήθηκε κατά τη μεταφορά του προϊόντος από τον Πελάτη, ζημιά από αμέλεια του Πελάτη), (β) μηχανική βλάβη που προκλήθηκε μετά την παραλαβή του προϊόντος [λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη] (γ) ζημιά που προκλήθηκε από την εσφαλμένη, απρόσεκτη χρήση και τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες φροντίδας του προϊόντος.


Οι απαιτήσεις βάσει εγγύησης και περιόδου αξιοποίησης δεν γίνονται δεκτές στις ακόλουθες περιπτώσεις:

.ελλείψει παραστατικών πληρωμής που επιβεβαιώνουν την αγορά του προϊόντος από την Askona.

i . ζημιές που προκαλούνται στο προϊόν λόγω έκθεσης στο φως ή/και πηγές ηλεκτρικού φωτισμού, ηλιακό φως, ηλεκτρικές συσκευές, συσκευές θέρμανσης, θερμά αντικείμενα, απορρυπαντικά και άλλες χημικές ουσίες.

ii. σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες μεταφοράς (σε περίπτωση παραλαβής του προϊόντος από τον ίδιο τον Πελάτη) ή/και τους κανόνες λειτουργίας, συντήρησης, αποθήκευσης και εγκατάστασης (όπως περιγράφονται στις οδηγίες συναρμολόγησης) του προϊόντος και άλλων εξαρτημάτων, σε περίπτωση μηχανικής βλάβης κλπ.

iv. σε περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπόμενου φορτίου (συνιστάται από την Askona ) στο στρώμα κατά τη χρήση του, οποιαδήποτε δομική παραμόρφωση του στρώματος λόγω λανθασμένης χρήσης του, μη ικανοποίηση με το στρώμα όσον αφορά την άνεσή του, συμμόρφωση με ιατρικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των αλλεργικών αντιδράσεων.

.αν υπάρχουν γρατσουνιές, λεκέδες, βρωμιές, κοψίματα και ούτω καθεξής, συνήθης συρρίκνωση των μαλακών στρώσεων του στρώματος, που συμβαίνει φυσικά όταν χρησιμοποιείται υπό την πίεση του βάρους ενός ατόμου που κοιμάται. Αυτή η συρρίκνωση των μαλακών στρώσεων του στρώματος μπορεί να είναι έως και 3 εκατοστά από το ύψος του στρώματος, ανάλογα με το βάρος του χρήστη.

Αυτό δεν θεωρείται ως δομικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα, που μπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του στρώματος.

.βλάβη στα διακοσμητικά στοιχεία του στρώματος.

Οι λαβές του στρώματος είναι μόνο διακοσμητικές και δεν προορίζονται για χρήση κατά τη μεταφορά και/ή περιστροφή του στρώματος.

.δεν ισχύει η περίοδος εγγύησης και αξιοποίησης και οι απαιτήσεις δεν γίνονται δεκτές ελλείψει ετικέτας (αυτοκόλλητο, ετικέτα), που επισημαίνει τα εμπορεύματα.

Σε αυτήν την περίπτωση , δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο πωλητής ή/και ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος.


Η εκτεταμένη εγγύηση και η περίοδος αξιοποίησης ισχύουν μόνο εάν το στρώμα χρησιμοποιείται με προστατευτικό κάλυμμα που αγοράστηκε από την Askona (εκτός από τα στρογγυλά στρώματα και τα μη τυποποιημένα μεγέθη, για τα οποία δεν είναι δυνατή η επιλογή προστατευτικού καλύμματος), το οποίο διασφαλίζει την πλήρη ασφάλεια του στρώματος από βρωμιά και διαρροές.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Οι ετικέτες αναγνώρισης διαθέτουν ετικέτα προϊόντος με εξατομικευμένο αριθμό και γραμμικό κώδικα, που σας επιτρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, το όνομα, το μέγεθος κ.λπ.).

Ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί την ετικέτα για το σύνολο των περιόδων εγγύησης και αξιοποίησης!


Η περίοδος εγγύησης και αξιοποίησης ισχύουν μόνο όταν ο Πελάτης συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις συντήρησης:

.Μετά την αφαίρεση του στρώματος από τη συσκευασία, συνιστάται να αερίζεται το στρώμα για τουλάχιστον 48 (σαράντα οκτώ) ώρες πριν από την πρώτη χρήση του και περαιτέρω αερισμός του για [ ] ώρες μετά από κάθε 14 (δεκατέσσερις) ημέρες χρήσης, για την ελαχιστοποίηση των οσμών της κατασκευής.

i . Κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη λειτουργία, το στρώμα πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια θέση σε επίπεδη επιφάνεια.

ii. Κάτω από το στρώμα χρησιμοποιείτε πάντα μια ποιοτική βάση με κατάλληλες διαστάσεις. ΜΗΝ τοποθετείτε επιπλέον αντικείμενα κάτω από το στρώμα. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να βάζετε το στρώμα σε βάση, το πλάτος της οποίας υπερβαίνει τα 120 εκατοστά και δεν έχει κεντρικό στήριγμα, καθώς και σε βάση με πηχάκια, όπου η απόσταση μεταξύ των πηχών είναι μεγαλύτερη από 80 χιλιοστά.

iii. Για να μην καταστρέψετε το ελατήριο και τις εσωτερικές στρώσεις του στρώματος, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ να λυγίζετε ή να διπλώνετε το στρώμα ή να περπατάτε πάνω του, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών (εκτός από στρώματα χωρίς ελατήρια που βασίζονται σε μονόλιθο από λατέξ ή αφρό πολυουρεθάνης);

iv. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του στρώματος σε κρεβάτι, που έχει μικρότερο μέγεθος θέσης για ύπνο από το ίδιο το στρώμα.

v. Χρησιμοποιήστε το στρώμα σε ξηρούς και αεριζόμενους χώρους. Μην αφήνετε χημικά ή νερό να εισχωρούν στο στρώμα.

vi. Πραγματοποιήστε στεγνό καθάρισμα του στρώματος με ηλεκτρική σκούπα. Οι υδατοδιαλυτοί λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με καθαριστικό για επικαλυμμένα έπιπλα ή σαπουνόνερο.

vii. Η συνολική διάρκεια ζωής του στρώματος εξαρτάται από το βάρος του χρήστη, το οποίο συνιστάται για το συγκεκριμένο μοντέλο του στρώματος. Βεβαιωθείτε ότι το βάρος του χρήστη δεν υπερβαίνει το συνιστάμενο βάρος για αυτόν τον τύπο στρώματος. Ο σύμβουλός μας θα σας παρέχει αυτές τις πληροφορίες.

viii. Το στρώμα πρέπει να αναποδογυρίζεται μία φορά στους 3-4 μήνες «κεφαλή-πόδια», μία φορά στους 6 μήνες «πάνω-κάτω» (αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για στρώματα μονής όψης).

ix. Τα στρώματα πρέπει να ανακινούνται και να χτυπιούνται μία φορά κάθε 5-6 μήνες.

x. Κατά τη χρήση του στρώματος μπορεί να υπάρχουν κάποιοι διακριτικοί θόρυβοι (κλικ, τσούξιμο, τρίξιμο). Αυτοί οι φυσικοί ήχοι δεν αποτελούν ελάττωμα (προκύπτουν κατά τη διαδικασία προσαρμογής στα φυσικά συστατικά του στρώματος) και, μετά από 30 ημέρες χρήσης του στρώματος, μειώνονται τόσο που σχεδόν δεν είναι αντιληπτοί.


Σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα στην κατασκευή των επικαλυμμένων επίπλων και στρωμάτων, επιτρέπεται μια μικρή διαφορά από τις αναφερόμενες συνολικές διαστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη αποκλίσεις έως +/- 1,5%.


Όλα τα άλλα προϊόντα που δεν αναφέρονται παραπάνω έχουν περίοδο εγγύησης 2 (δύο) ετών.


Η μακράς διάρκειας περίοδος αξιοποίησης είναι μια δωρεάν αντικατάσταση προϊόντων για πανομοιότυπα προϊόντα μόνο σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος (της ίδιας μάρκας και μοντέλου). Ελλείψει πανομοιότυπων προϊόντων από την Askona (τέλος παραγωγής, έλλειψη εμπορευμάτων στην αποθήκη κ.λπ.),

Η Askona θα αντικαταστήσει δωρεάν τα προϊόντα με παρόμοια (άλλης μάρκας, μοντέλου), ενώ η τιμή για τα προϊόντα μπορεί να υπολογιστεί εκ νέου. Για την επέκταση της εγγύησης, ο Πελάτης με δικά του έξοδα και χρησιμοποιώντας δικούς του πόρους θα παραδώσει το προϊόν από και προς την Askona.


Η εκτεταμένη εγγύηση και περίοδος αξιοποίησης δεν καλύπτει την επιλογή άρνησης της σύμβασης πώλησης ή αποδοχής των επισκευασμένων/αντικατασταθέντων προϊόντων ή αποδοχής της επιστροφής της τιμής αγοράς.


Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων και απαιτήσεων για την ισχύ της εκτεταμένης εγγύησης και περιόδου αξιοποίησης που αναφέρονται σε καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες προϊόντων, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Askona για εκτεταμένη περίοδο αξιοποίησης υπόκειται επίσης στην πλήρη συμμόρφωση με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Η μακράς διάρκειας περίοδος αξιοποίησης ισχύει για το σχετικό προϊόν με την προϋπόθεση της τήρησης αυτής της περιόδου αξιοποίησης [και του πιστοποιητικού περιόδου αξιοποίησης], των ετικετών και της πράξης αγοράς.

2. Η εκτεταμένη περίοδος αξιοποίησης ισχύει με την επιφύλαξη συμμόρφωσης με τις οδηγίες σέρβις και συντήρησης (οι οδηγίες λειτουργίας αναφέρονται στη συσκευασία του προϊόντος ή/και εσωκλείονται στη συσκευασία).

3. Το προϊόν πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς ορατούς λεκέδες και ρύπους.

4. Η μακράς διάρκειας περίοδος αξιοποίησης ισχύει εάν το προϊόν δεν έχει μηχανικές βλάβες, σημάδια αυτοεπισκευής ή τροποποιήσεις.

5. Το προϊόν δεν έχει εκτεθεί ως δείγμα στην αίθουσα πωλήσεων.


Με την επιφύλαξη των ειδικών εξαιρέσεων από την εφαρμογή της εκτεταμένης περιόδου αξιοποίησης που αναφέρονται σε καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες προϊόντων, λάβετε υπόψη ότι η μακράς διάρκειας περίοδος αξιοποίησης και η εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Κανονική φθορά των υλικών που προκαλείται από τη χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της σφαιροποίησης και της προεξοχής του κάτω μέρους. 2. Ζημιά στο υφασμάτινο κάλυμμα του προϊόντος: γρατσουνιές, κοψίματα, χαλαρές βελονιές, λεκέδες και βρωμιά.

3. Διακοσμητικά στοιχεία του προϊόντος (όπως σιρίτι, μπουρελέ).

4. Ζημιά στο φερμουάρ του προϊόντος.

5. Το προϊόν που χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς άδεια για εμπορική χρήση.