Η εταιρεία πραγματοποιεί:

- Παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών, για την τοποθέτηση προσφορών για απόκτηση και πώληση προϊόντων (έργων, υπηρεσιών), δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο.

- Δημιουργία ή διατήρηση εμπορικής ή προσωπικής παρουσίας στο Διαδίκτυο